pro koho jsme dělali?


Pracujeme pro klienty z různých částí spektra celého trhu. Každý zákazník a zejména propagace jeho produktů či jeho služeb vyžaduje téměř vždy jiná řešení. A nás reklama baví! Během existence naší společnosti, jsme měli příležitost pracovat s mnoha různými partnery, z nichž zde uvádíme pouze některé: